Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa na przebudowę 10 dróg na terenie Gminy Kotla, budowę chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej w Sobczycach oraz budowę oświetlenia ulicznego w Krzekotówku.

Wójt gminy podpisał już umowę na realizacje ważnego dla gminy zadania.  Dziesięć dróg na terenie gminy Kotla, nowy chodnik i odwodnienie w pasie drogi w Sobczycach to zadania, które zrealizuje głogowska firma budownictwa drogowego.   Zadanie częściowo będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca przed wykonaniem inwestycji będzie musiał opracować dokumentację projektową.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 7,4 mln złotych, z czego Gmina Kotla pozyskała ponad 7 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.