Ponad 6,5 mln zł władze gminy przeznaczyły na budowę światłowodu. Za sprawą tej inwestycji do końca 2024 roku mieszkańcy takich obszarów gminy, jak osiedle Staszica w Polkowicach, Biedrzychowa, Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek i Żelazny Most, będą mogli korzystać z szybkiego Internetu oraz telewizji światłowodowej i telefonii kablowej. To niezwykle ważne zadanie w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie.

W ubiegłym roku przeprowadzono konsultacje społeczne i techniczne, w efekcie których powstał program funkcjonalno-użytkowy dla pierwszego etapu inwestycji. Przedsięwzięcie od grudniowej sesji budżetowej wisiało jednak na włosku. Ostatecznie, pod koniec lutego tego roku radni zgodzili się na projekt burmistrza, by zabezpieczyć w budżecie gminy ponad 6,5 mln zł na realizację tego zadania.

– W końcu się udało. Będziemy realizować ten projekt. Mamy przygotowaną dokumentację. Teraz czeka nas etap wdrożeniowy i wykonanie samej inwestycji przed nami. Zaczynamy od miejscowości położonych pod osadnikiem „Żelazny Most”, czyli Komornik, Tarnówka, Dąbrowy, Pieszkowic i Żelaznego Mostu oraz Biedrzychowej. W ramach tej inwestycji uruchomione zostaną również punkty darmowego dostępu do Internetu w miejscach publicznych oraz kamery monitoringu miejskiego. Przy okazji tych prac do światłowodu podłączona zostanie również część osiedla Polanka – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do usług operatorów w zakresie telekomunikacji (dostępu do sieci Internet o prędkości min. 600 Mbps, telewizji światłowodowej oraz telefonii kablowa po światłowodzie) wszystkim mieszkańcom gminy, którzy aktualnie nie mają dostępu do tych usług.

– W ramach programu funkcjonalno-użytkowego zdiagnozowane zostały obszary gminy, w których mieszkańcy mają najmniejszy dostęp do usług dostępu do sieci Internet oraz telewizji i telefonii kablowej. W dodatku analiza rynku telekomunikacyjnego na terenie gminy Polkowice wykazała, że ze względów geograficznych i ekonomicznych obszary te mają najmniejszą szansę na inwestycje prywatnych operatorów telekomunikacyjnych – wyjaśnia Roman Przydatek, pełnomocnik burmistrza ds. telekomunikacji.

Dodatkowo, gmina prowadziła prace nad przygotowaniem drugiego etapu programu funkcjonalno-użytkowego, który dotyczy pozostałego obszaru gminy. Obecnie trwają odbiory tego projektu.

Zadania na terenie całej gminy ma zostać zrealizowane do końca 2026 roku i w prognozie finansowej samorządu przewidziano środki finansowe na jego realizację.

– Cały czas trwają prace nad pozyskanie środków zewnętrznych, co przyśpieszyłoby tempo realizacji inwestycji – mówi Roman Przydatek.