Rekrutacja do Wakacyjnej Pracy odbędzie się 20 czerwca w salce przy ul. Rycerska 17c (Osiedle Piastów Śląskich A ). godzinach 14-16 wydawane będą formularze zgłoszeniowe. W tym roku zatrudnienie znajdzie 74 osób.

Wakacyjna Praca dla Młodych to jeden z największych programów zatrudnieniowych dla młodzieży. Przez kilkanaście lat jego funkcjonowania liczba uczestników przekroczyła tysiąc osób. W ostatnich edycjach w programie brało udział jednorazowo blisko sto osób. W tym roku możemy zatrudnić 74 osób.

– Staramy się, by każdy uczestnik Wakacyjnej Pracy trafił na osiedle, na którym mieszka. Dzięki temu młodzi stają się potem ambasadorami swoich osiedli. Po wykonaniu prac przez długie miesiące, a nawet lata, doglądają ich efektów i pilnują, by nikt nie zniszczył tego, co sami wykonali. Dbają więc o tereny zielone, które pielęgnowali, ławki czy trzepaki, które malowali, chodniki, które zamiatali – mówi Lidia Chyb-Rodak ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”.

Program realizowany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze”, przy wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Głogów, która w tym roku przekazała na realizację programu 50 tysięcy złotych.

– Włączamy się w tę akcję jako samorząd miejski, bo to jest świetny program dla młodych, dzięki któremu młodzież jest aktywizowana. Dodatkowo młodzi ludzie będą wykonywać prace związane z zielenią nie tylko na terenach spółdzielni ale także na terenach miejskich. Myślę, że ta praca uwrażliwi ich na otoczenie w którym żyją i mieszkają. Jest to też świetna okazja na zarobienie pieniędzy na wakacje przez młodych ludzi – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Rekrutacja do Wakacyjnej Pracy o dobędzie się 20 czerwca w salce przy ul. Rycerska 17c (Osiedle Piastów Śląskich A ). W godzinach 14-16 będą wydawane formularze zgłoszeniowe, w których podajemy imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Taki wypełniony formularz będzie trzeba wrzucić do urny. Ze wszystkich zebranych formularzy po godzinie 16-stej wylosowane zostaną  osoby, które wezmą udział w tegorocznej edycji programu.