Do Powiatowego Rodzinnego Konkursu Ekologicznego pt. „Domki dla owadów” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza uczniowie z 8. głogowskich szkół podstawowych dostarczyli 40. domków. Jury konkursowe nagrodziło 14. domków.

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie. Jury spośród 40. nadesłanych prac nagrodziło 14. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy I – III

I miejsce – Oskar Milkowski  – SP Aslan
II miejsce – Mikołaj Wałecki – SP 10, Franciszek Stachowiak – SP 10
III miejsce – Bartłomiej Janasik – SP 8, Emil Wasik – SP 8
IV miejsce – Gniewko Figas – SP 8, Wojciech Sieczkowski – SP 13

Klasy IV – VIII

I miejsce – Aleksandra Janaś – SP 13,
II miejsce – Lena Tomaszewska – SP 6, Szymon Czuchraj
III miejsce – Ismena Buganik – SP 8, Julia Heleniak – SP 12
IV miejsce – Szymon Pałczyński – SP 6, Jakub Szymański – SP 11

Patronat nad  Powiatowym Rodzinnym Konkursem Ekologicznym pt. „Domki dla owadów” objęli Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Celem konkursu na domek, hotel dla owadów było propagowanie działań proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin, zrozumienie zależności człowieka od środowiska, wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu, umacnianie relacji rodzinnych podczas wspólnych działań, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali gry planszowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza oraz przybory plastyczne ufundowane przez Fundację „Głogowska Edukacja Kresowa”.

Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstunek. Część artystyczną natomiast zapewnili uczniowie ze SP nr 13.

Nienagrodzone prace wróciły do autorów natomiast wszystkie domki nagrodzone zostaną umieszczone na terenach zielonych szkoły, aby owady mogły w nich zamieszkać.