W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddano łącznie:
6450 głosów w tym 5720 głosów ważnych. Na realizację wybranych zadań rozdysponowano  2.177.569,00 zł. Na koncie BO pozostało 322.431,00 zł.

Zespół Konsultacyjny ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok po podliczeniu oddanych głosów w formie papierowej i elektronicznej do realizacji w 2024 roku zarekomendował projekty, na które oddano najwięcej głosów.

 

I Okręg Konsultacyjny:

 1. Renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej w Głogowie wraz z terenem przyległym – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 2. Remont zespołu schodów w Parku przy ul. Budowlanych – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 3. Wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych z nieruchomości przy Połanieckiej – Długosza – Chopina – Etap I – w zakresie nieruchomości przy ul. Połanieckiej 2-10 – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000.00 zł.

II Okręg Konsultacyjny:

 1. Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40-44 oraz ul. Przemysłowej 25-29 polegającego na remoncie chodników/dojść, wymianie nawierzchni drogi dojazdowej  wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe, częściowym zagospodarowaniu terenu pod rekreację wraz z nasadzeniami – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 2. Odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w j. polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej – oszacowano na kwotę 160.000,00 zł.
 3. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz AL. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

 Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 560.000.00 zł.

III Okręg Konsultacyjny:

 1. Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży – zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 2. Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic – oszacowano na kwotę 199.000,00 zł.
 3. Naukowe i dźwiękowe odkrycia – przedszkolny plac zabaw nr 21 w Nowej Odsłonie – oszacowano na kwotę 163.569,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 562.569,00 zł.

V Okręg ogólnomiejski:

 1. Zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie – oszacowano na kwotę 100.000,00 zł.
 2. Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei funkcjonowania hospicjum w Głogowie – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
 3. Dzieci Głogowskie – wykonanie i instalacja pięciu figurek dziecięcych – oszacowano na kwotę 175.000,00 zł
 4. Zakup 20 elektrycznych łóżek ortopedycznych – oszacowano na kwotę 120.000,00 zł.
 5. Warsztaty komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – korzystanie z narzędzi dostępnych w internecie – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
 6. Festiwal kuchni kresowej naszych babć – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
 7. Warsztaty wzmacniające kondycję psychiczną i fizyczną dzieci z głogowskich domów Dziecka – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
 8. Młodzieżowa sztafeta niepodległości Głogów – Zułów – Wilno – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
 9. Kobiety i Muzyka „Bo piękno na to jest by zachwycać…” (C.K. Norwid) Koncert 8 Marca – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 455.000.00 zł.

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok wynoszą łącznie  2.177.569,00 zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 322.431,00 zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku.

Wyniki głosowania:

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu na projekty: 4145.

Liczba osób, które oddały ważny głos: 3686.

Liczba osób, którym anulowano głos: 523.

Liczba kart, na których nie podano numeru PESEL: 4.  

W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie:
6450 głosów.         

Ważnych głosów  oddano  5720 w  tym: 3684   przez internet, 2036   w formie papierowej.

Głosy nieważne: 730  w tym:  327 oddane przez internet, 403 oddane w formie papierowej.