Sesja budżetowa była bardzo burzliwa. Radni dyskutowali o deficycie, dochodach i dotacjach na realizację zadań. Stwierdzili, że budżetu na 2024 rok jest ambitny a do realizacji jest mnóstwo zadań. Wydatki miasta zaplanowano na kwotę około 498,5 mln złotych.

Radni przyjęli budżet na 2024 rok. W tym ważnym dokumencie uwzględniono wnioski składane przez komisje i kluby radnych. Projekt budżetu po poprawkach po stronie wydatków stanowi kwotę 498,5 mln złotych.

–  Tak duży budżet jest m.in. zasługą pozyskanych w mijającym roku, kolejnych rekordowych środków zewnętrznym. W 2023 roku pozyskaliśmy ponad 161 mln złotych. Są to środki ze źródeł krajowych i unijnych. Będą one wydatkowane w 2024 i kolejnych latach. Planowany deficyt budżetu wyniesie prawie 81 mln złotych, a źródłem jego pokrycia będą głównie zdobyte w 2023 roku środki zewnętrzne oraz kredyt w wysokości 19 mln złotych – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Przed podjęciem uchwały budżetowej na 2024 rok radni dopytywali prezydenta o realizację niektórych inwestycji. Łukasza Koguta radnego PiS interesował rozwój parku linowego i remont mostku nad Strumykiem oraz zabezpieczenie jego poboczy.

– Budowa parku linowego to strzał w dziesiątkę – mówi Łukasz Kogut. – Warto jednak pomyśleć o rozbudowie tego miejsca, ponieważ korzysta z niego coraz więcej głogowian. Można byłoby  w przyszłości park linowy zmienić w park rodzinny, w którym znalazłby się między innymi plac zabaw- dodaje radny.

Prezydent Rafael Rokaszewicz zapewnił, że w  najbliższym czasie w parku linowym prowadzone będą różne inwestycje. Park zostanie oświetlony, powstaną ścieżki dydaktyczne, mostki, kładki i ważną inwestycja będzie także fosa Fortu Gwiaździstego.

– Głogowianie skarżą się, że mostek nad Strumykiem w parku przy ulicy Budowlanych po deszczu jest śliski, a tym samym niebezpieczny dla przechodzących po nim – mówi radny Łukasz Kogut. – Po deszczu pobocze strumyka się obsuwa i stwarza niebezpieczeństwa – dodaje radny.

Prezydent Rafael Rokaszewicz zapewnił, że pobocze strumyka zostanie wzmocnione. Natomiast odpowiednie służby zajmą się nawierzchnią mostka.

Budżet Głogowa zmieni się w ciągu roku, a to także dzięki pozyskanym środkom i wprowadzeniu ich do miejski kasy. To m.in. środki z Polskiego Ładu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na kontynuację wymiany oświetlenia ulicznego – wymiana ponad 1000 starych sodowych na LED-owe – 1,6 mln zł; modernizację instytucji kultury (MOK, Mayday, muzeum) – 8,5 mln zł ; przebudowę ul. Sikorskiego – 22 mln zł; rowerowy park umiejętności na Górkowie – 300 tys. zł

W 2024 roku powstanie wiele ważnych inwestycji:  

do użytku oddanych zostanie 260 mieszkań – 96 mieszkania w 4 budynkach TBS na Żarkowie, 165 mieszkań komunalnych i czynszowych.
Sfinansowany zostanie kompleksowa modernizacja kolejnego oddziału w głogowskim szpitalu – oddział chirurgii, tym samym miasto stanie się współwłaścicielem szpitala.
Uruchomione zostanie głogowskie hospicjum.
Po przebudowie oddany zostanie do użytku budynek po dawnym kinie Jubilat, który będzie służył seniorom, wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i osobom niepełnosprawnym.
Oddane do użytku zostanie Centrum Turystyczne „Neptun”.

Powstanie kolejny żłobek, tym razem przy Przedszkolu Publicznym nr 15.
Do użytku zostanie oddany przebudowany kompleks obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży na Piastowie oraz zadaszone boisko przy stadionie.
Zmodernizowany będzie kompleks boisk sportowy przy SP 8.
Przebudowa ul. Sikorskiego zostanie rozpoczęta.
Miasto kontynuować będzie uzbrojenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej pod nowych inwestorów.
Droga wojewódzka 292 w kierunku na hutę będzie remontowana.
Rondo Górników zostanie oddane do użytkowania.
Przebudowy doczekają się  ul. Jagiellońską, Śniadeckich, dokończony zostanie łącznik pomiędzy ul. Mickiewicza i Elektrycznej.
Powstanie duży parking i nowy dojazd do cmentarza komunalnego na Brzostowie.
 Na ulice miasta wyjadą pierwsze autobusy elektryczne.
Powstaną  nowe ulice i uzbrojenie na Nowym Piastowie pod rozwój budownictwa mieszkalnego.
Rozpocznie się realizacja ogromnego projektu związanego z bioróżnorodnością czyli zieloną i niebieską infrastrukturą (parki, tereny zielone).
Będzie kontynuowana odbudowa  głogowskich zabytków. m.in. Kolegiatę, kościół Bożego Ciała, zamek, fort gwiazdy.
Miasto wspierać będzie bezpieczeństwo mieszkańców poprzez modernizację monitoringu, dofinansowanie działalności i zakup sprzętu dla straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
Kontynuowane będą programy zdrowotne dla mieszkańców i programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych.
Wraz z Urzędem Marszałkowskim i sąsiednimi gminami projektowane będą pozamiejskie ścieżki rowerowe oraz linia kolejowa łącząca miejscowości Zagłębia Miedziowego.
Miasto kontynuować będzie programy ekologiczne wspierające działkowców i wymianę źródeł ciepła.