Radni Gminy Żukowice podjęli Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2024 rok. Dochody w 2024 roku na poziomie 38 mln, a wydatki to około 42 mln zł.

Radni Gminy Żukowice jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2024 rok. Jest to kolejny budżet inwestycyjny.  Dochody w nadchodzącym roku ustalono na poziomie 38 mln, a wydatki stanowić mają 42 mln zł.

– Przed nami kolejny rok wyzwań jeśli chodzi o kontynuację inwestycji na terenie Naszej Gminy. Budżet przeznaczony na inwestycje to ponad 19 mln zł, z czego pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych już na ten cel ponad 15 mln – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice. 

W budżecie na 2024 rok znalazły się inwestycje:

– inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej – przebudowa dróg gminnych m. in. w m. Wiekowice, Czerna, Glinica, Szczepów, Słone. Dodatkowo zaplanowaliśmy budowę chodników w m. Nielubia oraz dokończenie budowy chodników w m. Kamiona i Kłoda. Planujemy również wykonać kilka remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zapewne rozpoczną się też prace przygotowujące do budowy drogi do szybu GG-2 Odra,

– inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej m.in. w m. Czerna, Kromolin, Szczepów, Dobrzejowice, Bukwica,  modernizacja zbiorników w m. Szczepów, Brzeg Głogowski i Nielubia. Dużym zadaniem, które chcemy zrealizować to również montaż fotowoltaiki na obiektach wod-kan. w Bukwicy, Kromolinie i Brzegu Głogowskim,

– inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej i społecznej – zaplanowaliśmy wykonać nowe boiska w m. Szczepów i W planie również remont świetlicy w m. Kłoda i Dobrzejowice, jak również chcemy dokończyć finalnie prace na terenie „NaszegoParku w Nielubi i kontynuować prace na terenie rekreacyjnym w m. Słone. W planie również remont placów przed szkołami w Nielubi i Brzegu Głogowskim.