Kolejna edycja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” ruszy z opóźnieniem. Powodem jest konieczność ponownego ogłoszenia konkursu. Obecnie złożona oferta nie spełnia bowiem wymogów konkursu.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zakłada m.in. opiekę wykwalifikowanego personelu nad osobami ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Polkowice, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

W roku 2023 na to zadanie gmina Polkowice przeznaczyła ponad 433 tys. zł. Od lutego do grudnia br. z tego programu korzystało ponad 20 osób miesięcznie. Zadanie realizowała Fundacja „Eudajmonia”. Podmiot ten jako jedyny zgłosił swoją ofertę na realizację programu także w roku 2024. Jednak oferta nie mogła być przyjęta, ponieważ nie odpowiadała wymogom ogłoszonego konkursu – informuje Ewa kowalik, zastępca burmistrza Polkowic ds. społecznych.

– W tej sytuacji konieczne będzie ponowne ogłoszenie konkursu. Zaplanowaliśmy je na pierwsze dni stycznia. Realizacja planowana jest od lutego przyszłego roku, a więc tak, jak w roku mijającym – wyjaśnia wiceburmistrz Ewa Kowalik.

Na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w roku 2024 przeznaczono kwotę ponad 895 tys. zł. Każdego miesiąca z programu będzie korzystało co najmniej 35 osób z niepełnosprawnościami.

Środki na realizację programu pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz z budżetu gminy Polkowice.