Apteką najdłużej pracującą w Głogowie – również w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy – jest Apteka Centrum Zdrowia przy Alei Wolności 34. Czynna jest  od godz. 7.00 do godz. 23.00.

1 stycznia 2024r. weszły w życie przepisy i procedury regulujące kwestię dyżurów aptek na danym terenie (Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2023, poz. 1938). Zgodnie z przepisami powyższej ustawy, od dnia 1 stycznia 2024r. apteki ogólnodostępne we własnym zakresie określają dni i godziny otwarcia, w tym również
w niedzielę, święta i dni wolne od pracy.

– Zgodnie z informacjami  posiadanymi przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, apteką najdłużej pracującą w Głogowie – również w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy – jest Apteka Centrum Zdrowia przy Alei Wolności 34. Pracuje ona od godz. 7.00 do godz. 23.00 – mówi Edyta Sambor Kierownik Biura Rzecznika i Promocji Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Rejestr aptek  dostępny jest na portalu Ministerstwa Zdrowia: https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ .  Na tym portalu dostępne są aktualne informacje dotyczące dni i godzin pracy aptek ogólnodostępnych.