Radni miejscy przyjęli proponowane zmiany do budżetu i podjęli uchwałę dot. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.  Część sesji poświęcono bezpieczeństwu publicznemu. Informacje przedłożyli szefowie policji i straży pożarnej.

Radni na wczorajszej sesji większością głosów przyjęli proponowane przez włodarzy miasta zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Jednogłośni podjęli uchwałę dot. zakupy od SM Nadodrze lokalu o pow. około 280 m.kw. przy ul. Budziszyńskiej nr 3 z przeznaczeniem na bibliotekę i Klub Seniora.

– Chcemy nabyć lokal przy ulicy Budziszyńskiej 3, aby przenieść tam filię bibliotekę, która mieści się obecnie w lokalu przy Placu Mieszka I.  W obiekcie tym mieści się także PP nr 15. Po opuszczeniu lokalu przez filię biblioteki planujemy w nim utworzyć żłobek. Na ten cel mamy dofinansowanie około 3 mln zł z projektu Maluch Plus. W budynku parterowym, bardziej dostępnym przy ulicy Budziszyńskiej poza filią biblioteki planujemy utworzyć Klub Seniora. Postulują o to organizacje senioralne – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Wczorajsza sesja rady miasta w dużej mierze poświęcona była także bezpieczeństwu. Szefowie policji i straży pożarnej przedłożyli radnym dokumenty dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście. Dokumenty napawają optymizmem wynika z nich, że miasto jest bezpieczne. Jednak z tym stwierdzeniem nie zgadza się radny Sławomir Majewski.

– Uważam, że nasze miasto nie jest bezpieczne. Głogów jest narażony na wiele niebezpieczeństw: chemiczne, radiologiczne, komunikacyjne i ekologiczne. Arsen, ołów, benzoapiren –  czy tego zagrożenia już nie ma? Niebezpieczeństwa już nie ma? Dwie bomby ekologicznej. Czy nasze powietrze i gleby są monitorowane, w jakim są stanie? Na jakim etapie jest automatyczny system rozpoznawania numerów rejestracyjnych w pojazdach? – pytał Sławomir Majewski.

Na część tych pytań radny otrzyma odpowiedź na piśmie. Na kilka z nich między innymi dot. monitoringu odpowiedzi udzielił komendant głogowskiej Policji.

– Monitoring miejski jest bardzo ważnym narzędziem zapewniającym poprawę bezpieczeństwa. Prowadzimy systematyczne rozmowy z prezydentem. W tym roku, mamy takie zapowiedzi, będą pierwsze kamery zapisujące numery rejestracyjne pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających z naszego miasta. System rozpoznawania numerów jest ważnym narzędziem w naszej pracy. Ten monitoring znajdzie zastosowanie w wielu innych dziedzinach dla  zapewnienia bezpieczeństwa w Głogowie  – mówił nadkomisarz Grzegorz Niewiada komendant Powiatowej Policji w Głogowie.