Przedsiębiorcy z Włoch i Polski spotkają się w Głogowie. Rozmawiać będą o odnawialnych źródłach energii, o jej odzyskiwaniu i produkowaniu z odpadów oraz o nowych wyzwaniach energetycznych. Porozumienie o organizacji Energy Industry Mixer  podpisała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miasto Głogów oraz Bosetti Global Consulting.

Zaplanowane na przełomie września-października spotkanie przedsiębiorców i ekspertów z branży energetycznej będzie zarówno forum dyskusji o polityce energetycznej, jak i miejscem rozmów polskich i zagranicznych firm działających w tej branży.

– Bardzo się cieszę, że miasto Głogów będzie gospodarzem spotkania, które ma już piękną tradycję i jest uznane w środowisku samorządowców i przedsiębiorców. Ważne jest, żeby rozmawiać o energetyce i odzyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ to jest nasza wspólna przyszłość, zarówno samorządów jak i przedsiębiorców, biznesu. Bardzo się cieszę, że w Głogowie wczesną jesienią będziemy mogli o tym porozmawiać. To współpraca z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną spowodowała, że będziemy w Głogowie współorganizatorem tej konferencji. Dla nas to duże wyróżnienie i wyzwanie. To wydarzenie wpisuje się w działania ekologiczne i gospodarcze regionu – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Głogów już od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do korzystania z odnawialnych źródłach energii np. wspólnie z ościennymi gminami tworzy klaster energetyczny, uczestniczy w programach ekologiczne i energooszczędne. W Głogowie  pojawiają się inwestorzy np. z branży produkcji biometanu.  

Energy Industry Mixer – międzynarodowe spotkanie gromadzące samorządy, firmy i branżę energetyczną zostanie zorganizowane po raz pierwszy w Głogowie.

– Dwie ostatnie edycje Energy Industry Mixer odbywały się w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy. W tym roku postanowiliśmy, aby międzynarodową konferencję zorganizować w Głogowie. Podczas spotkania chcemy rozmawiać o nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach energetycznych. Przed nami stoi ogromne wyzwanie logistyczne, dlatego chcemy dobrze zaplanować nasze działania i zaprosić przedsiębiorców nie tylko z Włoch, ale i całej Polski na dołączenie do tego ważnego wydarzenia gospodarczego – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Energy Industry Mixer wpisuje się w postępującą politykę klimatyczną oraz zmianę w strukturze wytwarzania, która ma kluczowe znaczenie we wprowadzaniu innowacyjnych technologii energetycznych oraz zwiększania szans na ich wykorzystanie w perspektywie następnych dekad.

Ideą wydarzenia jest umożliwienie międzynarodowych rozmów biznesowych na bazie dwóch typów spotkań. Pierwszy rodzaj to spotkania przy stołach rotacyjnych, podczas których wieloosobowe zespoły dyskusyjne wymieniają się doświadczeniami i możliwościami w trakcie krótkich rozmów w stylu „speed dating”, a drugi – spotkania „1 to 1”, kiedy to w sposób dedykowany eksperci oraz przedsiębiorcy przedstawiają i analizują swoje indywidualne potrzeby.

– Energy Industry Mixer skupia się przede wszystkim na spotkaniach biznesowych. Są z nami przedstawiciele firm, które posiadają ogromne zaplecze technologiczne, a także inwestorzy oraz instytucje samorządu lokalnego, którzy wykazują potrzebę analizy energetycznej. Celem konferencji jest stworzenie partnerstw, przyciągniecie nowych inwestycji czy projektów badawczo-rozwojowych – mówi Enrico Ciullo, koordynator Energy Industry Mixer z Bosetti Global Consulting.

Porozumienie o organizacji jednego z głównych wydarzeń gospodarczych w regionie, które skierowane jest do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów efektywności energetycznej, odzysku materiałów i produkowania energii z odpadów podpisali prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, prezes LSSE Przemysław Bożek i koordynator Energy Industry Mixer z Bosetti Global Consulting Enrico Ciullo.