Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi kierowcy, który nie zatrzyma się do kontroli. Nowe przepisy już obowiązują.

Zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w Prawie o ruchu drogowym. Zmiany wymierzone są w nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy konsekwencji nie zatrzymania się kierowcy do kontroli. Jest to obecnie przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z nowymi przepisami pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona. Za kierował samochodem bez prawa jazdy grozi kara do dwóch lat więzienia, obowiązkowo zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Wydłużony został  termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie jego przedawnienie nastąpi po 3 latach od daty popełnienia czynu. Natomiast za złamie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara nawet do 5 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

-Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat – mówi podisnp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie.

Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców. W Prawie o ruchu drogowym znalazła się uszczegółowiona regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

 -Zaostrzenie przepisów pomoże Policji na skuteczne ściganie sprawców przestępstw drogowych i wykroczeń. Tylko w 2016 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1686 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 221 osób, a 2100 odniosło obrażenia ciała – mówi oficer prasowy KPP w Głogowie.