Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa podpisał list intencyjny dotyczący budowy MIESZKANIA PLUS.  Powstaną na pół hektarowej działce na osiedlu Piastów Śląskich.

Podczas Międzynarodowych  Targów Budownictwa i Architektury „Budma” w Poznaniu Prezydent  Miasta Głogowa oraz Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. podpisali list intencyjny związany z rządowym programem MIESZKANIE PLUS.

– Podpisanie listu,  którego stroną jest BGK Nieruchomości S.A.,  oznacza, że Gmina Miejska Głogów jest zainteresowana poprawą stanu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz wsparciem przy tworzeniu infrastruktury społecznej i technicznej – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Wkładem miasta do programu Mieszkanie PLUS jest pół hektarowa działka na osiedlu Piastów Śląskich.  

Strony listu intencyjnego deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz do ustalenia zasad i warunków współpracy zmierzających do realizacji tych projektów.  List intencyjny wspólnie z Prezydentem Miasta podpisali,  Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A oraz Bartłomiej Pawlak, członek Zarządu. BGK Nieruchomości jest spółką zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.

Inwestycje w ramach rządowego projektu „Mieszkanie Plus” realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Będą się one charakteryzowały miedzy innymi czynszami dostępnymi dla mniej zamożnych mieszkańców miasta.  Do Gminy Miejskiej w Głogowie wpłynęło ponad 300 wniosków dotyczących przyznania mieszkania socjalnego lub komunalnego. W listopadzie ubiegłego roku  komisja pozytywnie zaopiniowała 46,  z czego  29 na mieszkania socjalne i 17 na komunalne. 

Zdjęcie: Urząd Miasta Głogów