W Domu Dziecka przy ul. Lipowej dzieci potrafią udzielać pierwszej pomocy. Gdy zaistnieje potrzeba ratowania życie wykorzystają swoją wiedzę.

W czterech domach dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Głogowskiego przeprowadzono szkolenie dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Przeszkoleni zostali zarówno wychowawcy jak i podopieczni.  Wykładowcy skutecznie poszerzyli wiedzę i umiejętności wszystkich uczestników szkolenia. Prowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne podczas których prowadzący kurs starali się dzieciom przekazać najważniejsze informacje. Ćwiczenia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy powtarzano kilka razy, aby każdy z uczestników dobrze zapamiętaj sposób udzielania pierwszej pomocy. Powtarzanie kilkukrotnie miało też na celu rozwinięcie samodzielności działań i podejmowania decyzji.  

Dzięki pracownikom Głogowskie Centrum Szkolenia Pierwszej Pomocy młodzi ludzie z domów dziecka potrafią udzielić pierwszej pomocy.

– Głogowskie Centrum Szkolenia Pierwszej Pomocy przeszkoliło naszych  podopiecznych zupełnie za darmo, z dobroci serca – mówi  Agnieszka Skupińska- Likus-  Nasi podopieczni byli zachwycenia zajęciami, dzięki którym zdobyli mnóstwo przydatnej wiedzy którą będą mogli wykorzystać, gdyby zaistniała potrzeba ratowania życia.

W myśl art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.