Osoby odwiedzające chorych, pacjenci poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych oraz pracownicy szpitala mają nosić maseczki ochronne.

Przybywa chorych na COVID-19 dlatego też  Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych zalecił noszenie maseczek jednorazowych oraz higienę rąk zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń szpitalnych dotyczą głównie: pracowników szpitala, osób odwiedzających chorych i pacjentów poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.

Zalecenie używania maseczek jednorazowych zostaje wprowadzone do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego.