Zabiegi Wojciecha Zubowskiego, Posła na Sejm RP przyniosły efekty. Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do przebudowy odcinka tzw. Nadodrzanki z Wrocławia do Głogowa. Po zrealizowaniu prac maksymalna prędkość  na odcinku Rudna Gwizdanów – Głogów będzie wynosić 120 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w tym miesiącu ogłosiły przetarg na prace, które swoim zasięgiem  obejmą dwa odcinki  między Grębocicami a Głogowem (ok. 10 km) oraz Wołowem a Małowicami Wołowskimi (ok.13,6 km).  Szacunkowa wartość zaplanowanych prac wyniesie około 64 mln zł. Jest to kolejny odcinek tzw. Nadodrzanki. Inwestycja  poprawi komfort podróży i zapewni szybsze dotarcie do celu.   

– Podczas wizyt w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, PKP Polskie Linie Kolejowe i podczas rozmów z ministrami poruszałem tematy dotyczące naszego regionu – mówi Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP. – Cieszę się, że obietnice i zobowiązania są realizowane i wdrażane poprzez konkretne działania służące podniesieniu jakości i skrócenie czasu podróży koleją w naszym regionie. Tym bardziej, że kwestie te były przedmiotem opracowań eksperckich zlecanych przez moje biuro poselskie. Choć do uzyskania czasu przejazdu z Wrocławia do Głogowa wynoszącego 75 minut sporo jeszcze nam brakuje, cieszy fakt, że w końcu zaczęto dostrzegać potrzeby i oczekiwania naszego regionu.

Na dolnośląskim odcinku Nadodrzanki w ubiegłym roku PKP PLK zakończyło  prace remontowe toru numer 2 odcinka Rudna Gwizdanów – Głogów.W tym roku ruszy dalszy ciąg prac remontowych. 

– Do końca czerwca potrwają prace na torze numer 1 na odcinku Rudna Gwizdanów – Grębocice – wyjaśnia rzecznik prasowy PKP PLK.

Tory zostaną przystosowane dla ruchu pociągów pasażerskich z maksymalną prędkością do 120 km/h, towarowe do 100 km/h. Po zrealizowaniu prac maksymalna prędkość w  obu torach na odcinku Rudna Gwizdanów – Głogów będzie wynosić 120 km/h.

Zgodnie z założeniami zakres prac przewidzianych do wykonania na Nadodrzance  jest bardzo szeroki. Zaplanowano kompleksową wymianą toru nr 1  na odcinku 23,6 kilometrów. Zostaną zamontowane nowe szyny, podkłady, będzie oczyszczona i uzupełniona podsypka tłuczniowa. Wymienione zostaną rozjazdy i  zainstalowane nowe urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Wykonane zostaną prace odwodnieniowe toru. Zmodernizowane zostaną urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Przebudowanych zostanie 7 peronów: w Orzeszkowie, Małowicach Wołowskich, Grębocicach i Krzeptowie.

– Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, co ułatwi dostęp do kolei osobom niepełnosprawnym. Perony będą wyższe i będą wyposażone w nowe wiaty, ławki, oświetlenie i tablice informacyjne – mówi Mirosław Siemieniec, Rzecznik Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Przebudowanych zostanie 25 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 wiadukty i 1 most. Odnowione będą dostosowane do większych obciążeń.

Głównym efektem prac na 23 kilometrach Nadodrzanki będzie likwidacja ograniczeń prędkości oraz umożliwienie sprawniejszych przejazdów pociągów. Składy pasażerskie będą mogły kursować z prędkością 120 km/h a towarowe 100 km/h.

– Cały zakres prac szacowany jest na około 64 mln złotych. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planujemy przeprowadzić do czerwca br. Prace budowlane powinny ruszyć  w III kwartale br. Roboty zostaną ukończone w IV kwartale przyszłego roku – mówi Mirosław Siemieniec.

 

Zdjęcia: Biuro Posła Wojciecha Zubowskiego