Uruchomiony został program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Kotla. Dofinansowanie może sięgać 8 tys. zł.

O środki mogą ubiegać się osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizację zadania  w wysokości do 50 % udokumentowanych wartości brutto, poniesionych nakładów na budowę oczyszczalni lecz nie więcej niż: 4 tys. zł dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej dom jednorodzinny; 6.tys.zł. do oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4 oraz 8 tys. zł  do oczyszczalni obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4.

– Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane będą do 31.12.2020 r – mówi Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla. – O kolejności udzielenia dotacji, decyduje kolejność wpływających wniosków.