Docelowo budynek ma liczyć siedem kondygnacji. Powstanie 46 mieszkań różnej wielkości. W części podziemnej zaplanowano około 20 miejsc garażowych oraz komórki lokatorskie. Cena jednego metra kwadratowego mieszkania nie powinna przekroczyć 3900 zł netto.

Teren wokół byłej siedziby administracji osiedla Śródmieście został ogrodzony, a stary obiekt rozebrany. Wykonawca prac przystąpił do kolejnego etapu realizacji zadania-wykop i wzmacnianie gruntu pod fundamenty.

-W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą, który wszedł na plac budowy. Pierwotnie budowa miała ruszyć już pół roku temu. Pojawił się jednak problem z posadowieniem budynku – mówi Mateusz Kowalski, starszy specjalista ds. informacji społecznej SM Nadodrze w Głogowie. – W projekcie był siedmiometrowy wykop, którego zabezpieczenie i wykonanie wiązało się z ogromnymi kosztami. Udało się jednak nawiązać współpracę z firmą, która opracowała inny sposób posadowienia, na kolumnach DSM. To rozwiązanie obniży koszty związane z przygotowaniem wykopu, a tym samym całej inwestycji.

Metoda, która SM Nadodrze buduje dom przy ul. Strzeleckiej stosowana jest w naszym mieście prawdopodobnie po raz pierwszy.

-Ta metoda jest zastosowana z kilku powodów. Po pierwsze sam wykop pod fundamenty musi być stosunkowo głęboki, gdyż w podziemiach budynku będą znajdować się garaże. Po drugie, budynek będzie posadowiony na terenie, gdzie wcześniej znajdowały się inne budowle oraz grunty nasypowe o zaburzonej nośności. W okresie przedwojennym usytuowano tutaj schrony – mówi Mateusz Kowalski.

Docelowo budynek ma liczyć siedem kondygnacji. Powstaną 46 mieszkania o różnej wielkości, od około 40 do 80 metrów kwadratowych. Na parterze powstanie jeden lokal usługowy, swoją siedzibę będzie miała także administracja osiedla Śródmieście. W części podziemnej zaplanowano około 20 miejsc garażowych oraz komórki lokatorskie. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2018 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na 12 milionów zł. Cena jednego metra kwadratowego mieszkania nie powinna przekroczyć 3900 zł netto. Spółdzielnia podpisała wstępne porozumienia na sprzedaż około 80 procent mieszkań. Lista osób zainteresowanych kupnem mieszkania jest wciąż otwarta. Ostateczne umowy będą podpisywane, gdy wybudowane zostaną fundamenty budynku.

Zdjęcia: ANJA