Gmina Jerzmanowa została nagrodzona w konkursie Wzorowa Gmina. Za działalność na rzecz oświaty Kapituła przyznała tytuł Lider Edukacji na Dolnym Śląsku.

Działania Gminy Jerzmanowa na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz doposażenie placówek w wysokiej klasy pomoce, wzorową pracę na rzecz ucznia a także dbałość o jego potrzeby zostały zauważone i docenione przez Kapitułę Konkursu. Gmina otrzymała tytuł Lidera Edukacji na terenie Dolnego Śląska.

-Cieszę się z tego tytułu – mówi Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa. – Edukacja jest dla mnie szczególnie bliska. Od ponad 30 lat związany jestem z oświatą. Sukcesu nie byłoby możliwy bez dyrektorów szkół w Jerzmanowej i Jaczowie oraz pracowników urzędu.

Konkurs rozstrzygany był w kilku kategoriach: sport, opieka społeczna, bezpieczeństwo kultura i edukacja. Urzędnicy uważają, że na sukces ciężko pracowali. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów gmina przeprowadziła szereg inwestycji w placówkach oświatowych: między innymi rozbudowano SP w Jaczowie, wybudowano w niej nową salę gimnastyczna. Rozbudowano także SP w Jerzmanowej, utworzono 5 nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych. W SP w Jaczowie znajduje się najnowocześniejsza pracownia komputerowa i pracownia języka angielskiego. Wszystkie placówki szkolne wyposażono w tablice interaktywne: W SP w Jaczowie jest ich 11 a w SP w Jerzmanowej 10.

-Staramy się zabezpieczać w budżecie środki na potrzeby naszych placówek oświatowych – mówi Lesław Golba. –Nie byłoby sukcesu, gdyby nie inwestowanie gminy w rozwój oświaty. Środki z naszego budżetu przeznaczamy między innymi na zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich dzieci – zdolnych i mających trudności z nauką, na zajęcia korekcyjne i sportowe. Wiele projektów realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź- dodaje Wójt Gminy Jerzmanowa.

Urzędnicy, Wójt Gminy, Wioletta Olejnik dyrektorka SP w Jaczowie, Ernest Kłósek wicedyrektor SP w Jaczowie, Mariola Tuz dyrektora SP w Jerzmanowej oraz Maria Franczak dyrektorka przedszkola zapewniają, że sukces daje im motywację do dalszego działania. Nie spoczną na laurach, nadal będą realizować zadania , podnosić poziom edukacji i bezpieczeństwo uczniów.

-Dziękuję wszystkim za wkład pracy, za realizowanie codziennych wyzwań – mówił Lesław Golba. –Tytuł Lidera Edukacji, to wspólny sukces.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here