Radni podjęli uchwałę dotyczącą warunków i sposobu udzielania pomocy nauczycielom. Emeryci, renciści i nauczyciele czynni zawodowo będą mogli starać się o wsparcie finansowe.

W tym roku w życie weszły przepisy, które zobowiązały organy prowadzące szkoły do rezerwowania we własnym budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. O pomoc będą mogli starać się także nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

– Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi uprawnionym podmiotom korzystanie z różnego rodzaju pomocy zdrowotnej, regulując przy tym warunki jej uzyskania, przy jednoczesnym wskazaniu sposobu jej przyznawania zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela- wyjaśnia Emilia Prokopczak, Sekretarz Gminy Żukowice. – Umożliwi to dofinansowywanie m. in. kosztów leczenia przewlekłej lub ciężkiej choroby, leczenia specjalistycznego, zakupu protez, sprzętu medycznego z zachowaniem ustawowych wymogów w tym zakresie.

Radni zgodnie podjęli uchwałę ponieważ mieli świadomość, że ich decyzja będzie miała wpływ na poprawę jakości życia oraz złagodzi ekonomiczne skutki związane z przywracaniem zdrowia osób uprawnionych do pomocy. Zasiłek pieniężny, który nauczyciel czynny zawodowo lub emeryt, rencista a także pobierający świadczenie kompensacyjne, będzie wsparciem finansowym dla pedagoga ponoszącego zwiększone wydatki na leczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here