Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kilkunastu nauczycieli z rąk starosty otrzymało nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej szesnastu nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych przez Powiat Głogowski zostało uhonorowanych nagrodą Starosty Głogowskiego.  Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty w naszym powiecie i trud wkładany w wychowanie młodzieży.
Nagrody Starosty otrzymali wyróżniający się pedagogowie: Renata Chmielewska – wicedyrektor, nauczyciel j. niemieckiego LO1, Ewa Protacka – nauczyciel j. niemieckiego LO1, Tomasz Kuziak – dyrektor LO2, Joanna Gajewska – nauczyciel bibliotekarz, j. polskiego LO2, Jolanta Głośna – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel wos, przedmiotów ekonomicznych ZSWyż, Jolanta Zawartka – dyrektor ZSTiO, Anna Wrona – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel chemii ZSTiO, Kamil Sobczak – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych ZSP, Joanna Sroga – nauczyciel historii, wos ZSE, Zbigniew Kotwica – nauczyciel praktycznej nauki zawodu-nauka jazdy ZSSiB, Mirosława Flak – nauczyciel bibliotekarz ZSPiB, Marta Greber – dyrektor ZPSW, Krystyna Edyta Szymankiewicz – nauczyciel szkoły specjalnej ZPSW, Krzysztof Słowiński – wicedyrektor GCKZ, Paweł Łachowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych GCKZ i Alina Kukła – nauczyciel logopeda PCPPPiDN.