Strażacy kontrolują escape roomy. W Głogowie istnieje jeden taki obiekt.

Po tragicznych wydarzeniach w Koszalinie, wszystkie escape roomy zostaną skontrolowane w pod kątem bezpieczeństwa. Kontrole przeprowadzą strażacy i policja. W Głogowie funkcjonuje jeden taki obiekt.

– Kontrola nie wykazała występowania bezpośrednich elementów mogących spowodować pożar bądź elementów, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu – mówi kapitan Mirosław Durka z Głogowskiej straży pożarnej.- Protokół pokontrolny trafił do właściciela.

W Polsce jest 1100 escape roomów i 30 domów strachu. Na Dolnym Śląsku funkcjonuje 105 takich obiektów. Jak na razie skontrolowano 25 dolnośląskich lokali. W 15 lokalach wykryto nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W przypadku 1 lokalu wydano decyzję o zakazie eksploatacji. Została nałożona jedna grzywna w drodze mandatów karnych. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w już skontrolowanych lokalach wynosi kolejno: w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 48, w zakresie warunków ewakuacji – 27. Kontrola wykazała także, że 6 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu budowlanego, natomiast 5 lokali znajdowało się w budynkach mieszkalnych lub częściach budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.

Według raportu Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji to m.in. brak oznakowania ewakuacyjnego, zawężenie dróg ewakuacyjnych oraz zamykanie drzwi w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych. Z kolei w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to brak gaśnic, brak oznakowania gaśnic, brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here