Na remont dróg w m. Zameczno i Bukwica pozyskała około 180.000 zł. Gmina wyłoniła już wykonawcę tej inwestycji. Prace ruszą we wrześniu.

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu na przejęcie dróg. Zgodnie z umową na rzecz Gminy przekazane zostaną drogi w m. Zameczno oraz Bukwica.

– Wraz z przekazaniem działek drogowych gmina otrzyma wsparcie finansowe na remont przejmowanych dróg w wysokości blisko 180.000 zł. Wartość łączna zadań to kwota 255.000,00 zł. Gmina Żukowice po wyłonieniu w postępowaniu przetargowym wykonawcy zadania podpisała już umowę na realizację przedmiotowych inwestycji, których rozpoczęcie planowane jest już we wrześniu, a zakończenie planowane jest na wrzesień tego roku – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Zgodnie z planem remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukwica podzielony zostanie na dwa etapy: pierwszy etap zakłada wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 36 m zlokalizowanej w granicy działki o nr 133/4 obręb Bukwica o obecnej nawierzchni żużlowo-szutrowej posiadającej zmienną szerokość 4,00-14,00 m. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać pobocza utwardzone przepuszczalne o szerokości max. 0,75 m. Drugi etap wod.-kan. zakłada : modernizację przyłączy wodociągowych w m. Bukwica.

Wartość inwestycji w Bukwicy to kwota blisko 100 000 zł z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota do 77 000 zł. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zameczno zaplanowano również z podziałem na dwa etapy: pierwszy etap zakłada wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 105 m, zlokalizowanej w granicy działki o nr 234/1 obręb Domaniowice o obecnej nawierzchni żużlowo-szutrowej posiadającej szerokość ok. 4,00 m. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać pobocza utwardzone przepuszczalne o szerokości max. 0,75 m. Drugi etap wod.-kan. obejmuje modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w m. Zameczno.  
Wartość inwestycji w Zamecznie to kwota blisko 155 00 zł z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota do 98 500 zł