W powiecie głogowskim 61 osób przebywa w kwarantannie domowej.  Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 28 sierpnia.  

W powiecie głogowskim z 58 do 61 zwiększyła się ilość osób objętych kwarantanną domową . Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 28 sierpnia.

0- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

61 – liczba osób objętych kwarantanną domową

1- liczba podejrzeń

4– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

23 – osób wyzdrowiało.