Pracownia Konserwacji Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego, który jest oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, wzbogaci się o nowoczesny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej. Na realizację projektu Gmina Miejska Głogów zapewniła wkład w wysokości 43 755,11 zł.

Pracownia Konserwacji otrzymała hojne dofinansowanie, w wysokości 107 500 zł na modernizację swojego wyposażenia w ramach programu Wspieranie działań muzealnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do Ośrodka Archeoloiczno-Numizmatycznego trafi nie tylko specjalistyczny sprzęt do analizy zabytków – przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF S1 Titan 600 firmy Bruker wraz z oprogramowaniem i dodatkowym oprzyrządowaniem, ale także mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym w powiększeniach 40×2000, wyposażony w kamerę 5 Mpix.

– Nowy sprzęt pozwoli pracownikom pracowni na dokładne określenie z jakiego materiału wykonane są zabytki, które są opracowywane i konserwowane w Ośrodku Archeologiczno-Numizmatycznym – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Przedsięwzięcie wsparła Gmina Miejska Głogów, która zapewniała wkład własny w realizację projektu w wysokości 43 755,11 zł. We wtorek, 15 października, podpisana została umowa z wykonawcą – firmą Bruker. Aparatura dotrze do Głogowa pod koniec listopada.