W powiecie głogowskim jest jedna osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.  Piec osób objętych zostało nadzorem epidemiologicznym. Z 64 do 53 zmalała liczba osób objętych kwarantanną domową.  Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 20 lipca.

W powiecie głogowskim jest jedna osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Od wczoraj pięć osób objętych zostało kwarantanną domową. O 11 osób zmniejszyła się liczba przebywających w kwarantannie domowej.  Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 20 lipca.

5 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

53 – liczba osób objętych kwarantanną domową

1- liczba podejrzeń

2– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim

15 – osób wyzdrowiało.